Amprenta Digitală: Directiva NIS 2, reguli mai stricte de securitate cibernetică pentru sectoarele esențiale

Directiva NIS 2 a primit acordul provizoriu al Consiliului și al Parlamentului European. Vă oferim o sinteză a elementelor de noutate din respectiva directiv[,menită să asigure un nivel comun ridicat de securitate cibernetică, să îmbunătățească reziliența și capacitatea de răspuns la incidente cibernetice.

SCOP

Directiva NIS 2 va stabili nivelul de referință pentru măsurile de gestionare a riscurilor în materie de securitate cibernetică și pentru obligațiile de raportare în toate sectoarele esențiale pe care le reglementează.

  • MODIFICĂRI Directiva revizuită are ca obiectiv eliminarea neconcordanțelor privind cerințele în materie de securitate cibernetică și punerea în aplicare a măsurilor de securitate cibernetică în diferite state membre. În acest sens, directiva stabilește norme minime pentru un cadru de reglementare și definește mecanismele pentru o cooperare eficientă între autoritățile competente din fiecare stat membru. Aceasta actualizează lista sectoarelor și a activităților care fac obiectul obligațiilor în materie de securitate cibernetică și prevede căi de atac și sancțiuni pentru a asigura respectarea legislației.
  • EXCEPȚII Noua directivă nu se va aplica entităților care desfășoară activități în domenii precum apărarea sau securitatea națională, siguranța publică, asigurarea aplicării legii și sistemul judiciar. Parlamentele și băncile centrale sunt, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare.
  • NOUTATE Directiva va institui în mod oficial Rețeaua europeană a organizațiilor de legătură în domeniul crizelor cibernetice, UE-CyCLONe, care va sprijini gestionarea coordonată a incidentelor de securitate cibernetică de mare amploare.
  • URMEAZĂ ca acordul provizoriu să fie aprobat de Consiliu și de Parlamentul European. În ceea ce privește Consiliul, președinția franceză intenționează să înainteze curând acordul spre aprobare Comitetului Reprezentanților Permanenți al Consiliului. Noua directivă, denumită NIS 2, va înlocui actuala directivă privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS), iar statele membre vor avea la dispoziție 21 de luni de la intrarea în vigoare a directivei pentru a include dispozițiile în legislația națională.

Surse:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/05/13/renforcer-la-cybersecurite-et-la-resilience-a-l-echelle-de-l-ue-accord-provisoire-du-conseil-et-du-parlement-europeen/

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2985

https://eucyberdirect.eu/news/council-and-eu-parliament-reach-an-agreement-on-the-nis-2-directive

EU governments, lawmakers agree on tougher cybersecurity rules for key sectors | Reuters

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește și stochează cookie-uri pt. a oferi servicii și pt. a analiza traficul. Dacă folosiți acest site, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor.